Header

61.jpg

Kontakty

 

Evanjelický a.v. farský úrad
Záriečie 192, Mestečko 020 52

Tel.: 042/4692112, 0918/828315 
e-mail: zariecieecav.sk alebo ecavzariecie.sk

___________________________________
IČO: 31926771 DIČ: 2020616191

Bankové spojenie: SLSP Púchov 
IBAN: SK0709000000000063667670, BIC: GIBASKBX

GPS: 49°10'53.44"N 18°14'50.38"E 
Zobrazit na mape 

    


 

         
   Miroslav Eštok
zborový farár, konsenior
0918/828315
ecavzariecie.sk
 Ján Ofúkaný
zborový dozorca

dozorcazariecie.sk


 
        
   Jozef Boško
námestný kurátor
Ján Pečeňa
poddozorca 
Ján Pecka
pokladník 
      
   Martin Melišík
námestný kantor
0904/291523
kantorzariecie.sk
Zborový kaplán
"neobsadené" 
 

 

 

Filiálni kurátori

 
Dušan Dundek
Mestečko
042/4692002
 
Zbora

 
Jozef Dundek
Vydrná
042/4691562
Miroslav Pončík
Lúky
Viera Mičegová
Dubková
Dušan Lysý
Lysá
042/4680035

 

Zborové presbyterstvo 2012-2018

    
Presbyterstvo 2012-2018 1aktualizacia  

Zmeny v presbyterstve: 
(presbyterstvo po voľbách TU)
15.12. 2012 nás opustil Miroslav Vařák /Záriečie/
3.2.2013 zborové presbyterstvo schválilo na miesto M.Vařáka Janu Strakovičovú,
ktorá bola volená v riadnych voľbách v r. 2012. Rozhodnutie potvrdil i zborový konvent.

7.2.2015 uplynulo 6-ročné volebné obdobie zborovému kantorovi, čím zanikol i mandát v presbyterstve

K 1.1.2016 sa vzdal funkcie zborový kurátor Ján Chovanec. Rozhodnutím zborového presbyterstva bol poverený funkciou presbyter Jozef Boško

12.5.2016 nás opustil Štefan Hlinka, ktorý vykonával funkciu kurátora 43 rokov. Presbyterstvo poverilo zastupovaním kurátora p. Hlinkovú.

28.7.2016 nás opustil Jaroslav Hlinka - dlhoročný kostolník fílie Zbora.

 

 

V prípade zastupovania zborového farára (zastupujúci farár je vyhlásený v nedeľných oznamoch):

Ev. a.v. farský úrad Lazy pod Makytou - farár Peter Fabok: 0424681939, 0918/828488
 

Výzdoba kostola:

Jana Strakovičová: 0904/333244     Danka Janíčková: 0905/828389

Spievanie pred pohrebom:

Emília Dundeková, Martin Melišík 

Zvonenie, kostol:

Milan Juršták

 

Logo zboru na stiahnutie: <čiernobiele>  <farebné>   <farebné++>

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla